Home

Discography

  1. Şiyar û Dijwar – Çarê Nisanê / شيار و دجوار

    Learn more